KEA.jpg

AV over IP

Ønsket om fuldkommen fleksibilitet imellem alle rum og etager medfører stigende opmærksomhed på mulighederne, som AV over IP tilbyder.

Hvorfor er AV over IP spændende?

AV over IP er begyndt at fylde mere og mere i AV-branchen henover de seneste år. Ved at praktisere AV over IP tage sit AV-udstyr på netværket, har man mulighed for at overføre lyd- og billeddata igennem virksomhedens eksisterende netværk i stedet for at benytte AV-kabler og større AV-matrixer. Fordelen ved AV over IP er, at man i langt højere grad har mulighed for at opskalere tilknyttede enheder til en ”sender / encoder” (som i den anden ende modtages af en ”decoder”), da man blot kan tilknytte adskillige IP-switches til det eksisterende netværks-setup.

Denne skalerbarhed har førhen været meget begrænset ved et analogt AV-set up, siden at de fysiske porte sidenhen løber ud ved fx en 16x16 HDMI matrix switch. Selvom den initiale investering i dag er relativt højere ved AV over IP (da encoders / decoders er relativt dyrere til mindre set ups, hvilket er ensbetydende med, at det for det meste kun betaler sig til større løsninger med mange enheder), er der alligevel mange fordele, som inkluderer en ekstrem skalerbarhed, muligheder inden for videoformidling, mere fordelagtige forhold ift. input/output samt meget mere.

AV over IP - deling af lyd og billede hvor end det ønskes fra ét sted 

Når det kommer til AV over IP, er det generelt vigtigt, at AV-udstyret (rent visuelt) ikke er for dominerede, men samtidig på alle fronter er ”state of the art”. I dag er der qua teknologiens fremspring naturligvis nye muligheder, som kan opnås via mange veje. Ift. styring af diverse lokaler kan der fx kigges nærmere på SVSI fra AMX, som er en ny banebrydende teknologi, der benytter det eksisterende netværk til at transmittere AV-signaler rundt i bygningen.

Forsamling af mange personer på en lokation er ofte omkostningstungt. Derfor er der muligheder i op- og nedskalering af unikke AV-distributioner til udvalgte, individuelle lokaler/enheder. Traditionelle matrix-switches har tidligere hyppigt været benyttet – dog har denne tilgang visse begrænsninger. Distancen imellem kilderne samt projektor/skærm sætter høje krav til kablingen samtidig med, at antallet af inputs og outputs typisk er begrænset den benyttede matrix.

Med fx SVSI fra fx AMX elimineres begrænsningerne, siden man har mulighed for at udnytte virksomhedens etablerede netværk og derved distribuere lyd og billede selektivt til de skærme, projektorer mv., som ønskes ved at benytte standard protokoller. SVSI fra AMX indeholder encoders, decoders, window processors, audio tranceivers samt videoredigerings-værktøjer. Dette tillader en signifikant fleksibel tilgang til måden, hvorpå selskabet nøjagtigt kan udsende de ønskede budskaber til enhver enhed på ethvert tidspunkt.