DSC_8815.JPG

AV-løsninger til den offentlige sektor

AV-løsninger tilpasset den enkelte institution

Kirker

Det vitale ved installation af AV-løsninger i kirker er ofte, hvordan det æstetiske aspekt kan maksimeres til nær usynlighed samtidig med, at AV-løsningen er fuldt ud kompatibel med lyd- og billedforholdene i kirken. Typisk er der to scenarier i henhold til æstetikken - enten installeres AV-udstyret bestemte steder på sådan en måde, at de ikke er synlige for personerne i kirken. Alternativt kan udstyret gøres til en integreret del af kirken ved designmæssigt at være i overensstemmelse med det rustikke "look". Fx begynder flere kirker at udskifte traditionelle nummertavler med bestemte informationsskærme, hvorfra informationerne, som ligger på skærmen, decentralt kan styres af bestemte personer. Dette skaber mulighed for, at nummertavlerne kan benyttes til videreformidling af kirkens budskaber, temaer mv., når der ikke er officielle ceremonier i gang. I henhold til det æstetiske aspekt heraf kan skærmene installeres med mat overflade og lavt til ikke-eksisterende blåt baggrundslys, således det rustikke og gammeldags design holdes intakt. Ønskes skærmene ligeledes som en reel del af kirkens design, kan de integreres i en rustik, skræddersyet ramme således, at de falder i ét med væggen.

Plejehjem

Digital skiltning er typisk en velintegreret del i mange plejehjem, således beboere bliver informeret om relevante nyheder og budskaber samtidig med, at besøgende gæster kan benytte informationerne til at være up-to-date med plejehjemmets kommende begivenheder. Hidtil har mange benyttet simple løsninger, hvori der placeres en lokal PC tilknyttet skærmen, som informationen skal reguleres lokalt fra. Hvis der dog på et senere tidspunkt bliver behov for at få yderligere informationsskærme andre steder, kan det hurtigt blive et mindre projekt at synkronisere alle informationerne på alle skærmene. Derfor er softwarebaserede informationssystemer blevet en stor succes mange steder i og med, at man decentralt kan synkronisere og ændre informationerne på alle skærmene fra én PC. De fleste semi-professionelle skærme har nemlig i dag indbygget en webbrowser og player, hvori en softwarelicens kan pålægges. Foruden digital skiltning og AV-løsninger til de forskellige lokaler er der typisk også behov for et teleslyngeanlæg i større forsamlingslokaler, hvilket ligeledes er noget, som vi glædeligt giver en uforpligtende rådgivning omkring.

Idrætshaller og -anlæg

I idrætshaller og -anlæg er det typisk lydanlægget, som er en essentiel del af den komplette AV-løsning. I modsætning til fx videokonferencelokaler, hvori lyden "blot" forventes at være jævnt fordelt samt klar og tydelig uafhængig af lydstyrke og frekvens, stiller større idrætshaller naturligvis større krav til lydanlæggets dybde, volumen og bas. Afhængig af, om idrætshallen kan opdeles i flere zoner, kan det ligeledes være en fordel for mange slutbrugere at høre, hvordan det tilbudte lydanlæg reelt kommer til at lyde afhængig af ens placering i hallen. Via specielt software har vi mulighed for at simulere, hvordan et givet anlæg kommer til at lyde, når det allerede er blevet installeret. På denne måde kan der hurtigt dannes konsensus omkring forventningsafstemningen vedrørende lydanlægget samt hvilke funktioner, der imødekommes. Ønskes teleslyngeanlæg ligeledes som integreret del af anlægget, projekteres dette blot ind i tilbudsfasen, således slutbruger har et komplet overblik over, hvad løsningen indeholder og hvilke funktioner, som integreres.

Byrådssale og kommunale ejendomme

AV-løsninger til byrådssale skal i mange tilfælde understøtte et alsidigt behov samtidig med, at løsningen skal være kompatibel med kommunens nuværende IT-infrastruktur. I byrådssale eller andre større forsamlingslokaler er der typisk behov for langt kabeltræk, hvilket er hvorfor, Dante (Digital Audio Network Through Ethernet) er værd at overveje i beslutningsprocessen vedrørende fx lydanlægget, da man i så fald kan benytte eksisterende netværk i stedet for at etablere nye, lange kabeltræk. Hvis der ligeledes er tale om en større kommunal bygning med mange lokaler, kan det med fordel overvejes at tage AV-udstyret på netværket (AV over IP), således at bygningens eksisterende netværk benyttes til transmission af lyd- og billedsignaler.

Kontakt os

Best-AV A/S
Fabriksparken 14
2600 Glostrup

T: +45 72 17 01 50
M: info@best-av.dk

CVR: 35486631

  • Facebook
  • Linkedin
best-av logo 9 september 2020.jpg