nr 2.jpg

AV-løsninger til erhverv

Forståelse for forretningen og den bagvedliggende mødekultur forudsætter en veltilrettelagt AV-strategi

Finanssektoren og rådgivningserhverv

Den finansielle sektor samt rådgivende erhverv afholder i høj grad mange møder med kunder in-house. Bl.a. af denne årsag er det æstetiske og intuitionsmæssige aspekt af AV-løsningen i høj grad influerende på et succesfuldt setup. Kabler hængende fra bordene, uvished om betjening af AV-udstyret samt manglende fleksibilitet (fx opkoblingsmuligheder) er i høj grad faktorer, som kan kompromittere kvaliteten af et møde. Når mødet starter, bør der være en begrundet forventning om en "plug-and-play" løsning, således fokus udelukkende hviler på mødedeltagerne og vidensdeling herimellem. 

Globale virksomheder

I takt med at der kommer flere forskellige produkter at vælge imellem, kommer der ligeledes mange flere veje at gå i henhold til AV-udstyret i de forskellige filialer/kontorer. Globale virksomheder med filialer på internationalt niveau værdsætter i mange tilfælde standardisering og strømlining af AV-udstyret i hele koncernen, således at brugersupporten minimeres, da tilgangen til betjeningen af udstyret ensartes. Af denne årsag er det i mange tilfælde værd at kigge nærmere på hvilken mødekultur, som selskabet præges af i dag, da man på denne måde kan træffe en bedre organisatorisk beslutning vedrørende hvilke AV-løsninger, som ønskes implementeret.

Medie- og reklamebureauer 

I erhverv, som tilbyder videreformidling af bestemte budskaber på andre selskabers vegne, er det foruden æstetikken og teknikken i mange tilfælde en signifikant faktor, at AV-udstyret gengiver budskaberne som intentioneret, da de blev udarbejdet. Netop derfor er præsentationsudstyret altafgørende for succesfulde møder i og med, at nøjagtige farve- og lydgengivelser i sig selv understøtter salgsprocessen. Afhængig af hvilke budskaber og værktøjer, der er tale om, er der naturligvis mange forskellige løsninger at overveje. Derfor bør den endelige beslutning angående valget af AV-løsningen naturligvis blive forudsat af et velinformeret grundlag omkring fordele og ulemper ved fx projektor- og skærmløsninger.

Små og mellemstore virksomheder 

Såfremt der er tale om kontorfællesskaber, hvori mødelokalerne benyttes af flere forskellige virksomheder, er det vigtigt at etablere AV-løsninger, som understøtter en lang række funktioner, således mødelokalet ikke udelukkende forbeholdes bestemte typer møder. I dag er mange AV-løsninger heldigvis så alsidige og fleksible fra starten af, at der både er mulighed for at afholde interne og eksterne møder. Hvis der på et senere tidspunkt fx ønskes to-splittet kameraløsning eller lignende, så vil der i de fleste tilfælde være rig mulighed for overbygning på eksisterende udstyr. Dette er bl.a. grundet, at AV-industrien i langt højere grad præges af videoplatforme såsom Microsoft Teams, hvilket er ensbetydende med, at der ikke kun er én hardwareproducent at gå med - men i stedet utallige, som hver især understøtter hinandens funktioner på kryds og tværs. 

Kontakt os

Best-AV A/S
Fabriksparken 14
2600 Glostrup

T: +45 72 17 01 50
M: info@best-av.dk

CVR: 35486631

  • Facebook
  • Linkedin
best-av logo 9 september 2020.jpg