Igangværende projekter.jpg

Igangværende AV projekter

Læs mere omkring nogle af vores igangværende AV projekter. Kontakt os på tlf. 7217 0150 eller på info@best-av.dk for at høre mere om vores igangværende projekter.
av-projekter

Illustration: KLP Ejendomme A/S

KLP Ejendomme A/S - Kay Fiskers Plads

KLP Ejendomme er et af de største ejendomsselskaber i Norden, og har attraktive ejendomme i Oslo, Trondheim, Stockholm og København. På Kay Fiskers Plads i Ørestad er det største guld-certificerede DGNB-projekt i Danmark ved at blive udviklet med KLP Ejendomme som bygherre. Det enorme og ambitiøse projekt, til en værdi af omtrent 1,25 mia. DKK, indbefatter ca. 50.000 m2 kontorareal med 

tilhørende 15.000 m2 parkeringskælder. Den enorme 

kontorejendom indbefatter adskillige faciliteter, som lejerne kan benytte sig af. I denne henseende har der været behov for professionel rådgivning omkring implementeringen af moderne og brugervenlige AV-løsninger til alle bygningens relevante faciliteter såsom mødelokaler, fællesområder, auditorier og meget mere. Best-AV har varetaget rådgivning herom, og skal ligeledes levere, installere og servicere de komplette AV-løsninger til projektet, som forventes færdiggjort i 2021.

Møltrup Optagelseshjem - teleslynge og AV-løsning til to multisale

Lidt uden for Herning ligger Møltrup, der er et hjem, hvor mænd kan finde hjælp til at tage livet op på ny. Møltrup Optagelseshjem bygger på et kristent grundlag, og hjemmet betragter sig selv som en del af det frivillige folkekirkelige diakonale arbejde. Mændene betragtes ikke som klienter, men som mennesker, der kommer til Møltrup for at være med til at drive gården.

moltrup.jpg

Billede: Møltrup Optagelseshjem

Som del af en modernisering af AV-udstyret skal Best-AV levere og installere 10 højttalere fordelt på en stor og en lille multisal. I den forbindelse implementeres to mikrofoner, hvor systemet opsættes, så mikrofonerne kan fragtes imellem de to sale, således de kan benyttes begge steder. Lyden fra mikrofonerne kan komme ud i begge sale samtidig, eller lyden kan zoneinddeles. Som en del af projektet har Best-AV allerede leveret og installeret to Ampetronic teleslyngeforstærkere til singleloop samt en Ampetronic teleslyngeforstærker til multiloop. Resten af løsningen forventes færdiginstalleret i første kvartal 2022.

roedovre-gymnasium.jpg

Billede: Rødovre Gymnasium

Rødovre Gymnasium - Promethean-tavler og optimering af kabelbelastningen

Rødovre Gymnasium er beliggende i Region Hovedstaden. Gymnasiet blev opført i 1958 som det første gymnasium på Vestegnen. Det er tillige det største gymnasium på Vestegnen og ligger i et parcelhuskvarter ikke langt fra Rødovre Station. Bygningen er opført i ét plan af mursten og tegnet af arkitekt Axel Mohr i 1957. Som første del af et projekt har Best-AV i juli 2021 flyttet fire hæve/sænke tavler

længere ud fra væggen, samtidigt med at der er udskiftet kabelkanaler med henblik på at lette  kabelbelastningen. Der er hermed gjort klar til anden del af projektet, når der i august 2021 skal leveres og installeres nye Promethean tavler.

Gymnastikkens Hus - omfattende lyd-løsning

Gymnastikkens Hus er et byggeprojekt ved  Holmegårdshallen i Kokkedal. Byggeriet er tegnet af arkitektfirmaet Dall & Lindhardtsen A/S, og det er BASE Erhverv A/S, som skal bygge Gymnastikkens Hus. Gymnastikkens Hus på ca. 1.700 m2 indrettes med trampoliner, springgrave og andet gymnastikudstyr. Som supplement til byggeriet renoveres og indrettes Holmegårdshallen som en del af Gymnastikkens Hus med

av-projekter.jpg

Illustration: Fredensborg Kommune

gymnastik- og rytmesal, opvarmningsfaciliteter, toiletter og et venteareal til forældre og andre gæster. Den første del af Gymnastikkens Hus - den nye hal - ventes klar til brug i november 2021. Den anden del - renoveringen af Holmegårdshallen - ventes afsluttet i løbet af foråret 2022, hvorved det samlede projekt Gymnastikkens Hus kan indvies i foråret 2022. I forlængelse af byggeriet er Best-AV samarbejdspartner på AV-løsningen. AV-projektet omfatter blandt andet en fælles matrix løsning til husets teknikrum samt en omfattende løsning med forstærkere og højttalere til de fem haller og opvarmningsområdet.