tdc 2.jpg

AV-udstyr i henhold til SKI 02.70

Information om den kommende SKI 02.70. Kontakt os på tlf. 7217 0150 eller på info@best-av.dk for at høre mere om levering og installation i henhold til SKI 02.70.

Ny aftale om AV-løsninger til det offentlige

SKI har som et nyt tiltag valgt at udbyde to aftaler inden for AV-udstyr til det offentlige: Den fællesoffentlige rammeaftale og et dynamisk indkøbssystem. Formålet med det dynamiske indkøbssystem, der blandt andet omfatter SKI 02.70, er at gøre bedre plads til, at også mindre og mere specialiserede leverandører kan byde ind som leverandører.

SKI 02.70 - et supplement til SKI 50.70

Den nye SKI 02.70 er et supplement til den eksisterende SKI 50.70 aftale, der gør det muligt at foretage konkrete indkøb, når der er behov for samlede løsninger, eller såfremt det pågældende behov ikke kan opfyldes inden for den fællesoffentlige rammeaftale. Med den nye SKI 02.70 aftale vil det offentlige i højere grad kunne prioritere køb af bæredygtige produkter inden for AV-udstyr, hvilket er en direkte forlængelse af regeringens strategi for grønne offentlige indkøb.

SKI 02.70 omfatter mange områder

Den nye aftale ventes at træde i kraft fra 1. januar 2022, men aftalen er fortsat under udarbejdelse. Det ligger dog allerede nu klart, at SKI 02.70 vil komme til at omfatte en lang række områder inden for den offentlige sektor - blandt andet:

  • Folkeskoler

  • Rådhuse

  • Museer

Udover ovenstående områder er der naturligvis en lang række områder, der ikke er nævnt ovenfor, som vil komme ind under den kommende aftale. Som tidligere nævnt er aftalen dog fortsat under udarbejdelse, og det forventes, at den endelige SKI 02.70 aftale vil være endeligt på plads og taget i anvendelse i januar 2022.

 

Vi vil i Best-AV løbende følge med i de tiltag, der vil komme frem mod implementeringen af SKI 02.70 i januar 2022. Vi vil som en forlængelse heraf opdatere denne del af hjemmesiden med afgørende nyt omkring aftalen - ligesom vi vil dele vigtige nyheder omkring emnet på vores LinkedIn-profil, som du finder på dk.linkedin.com/company/best-av.