nr 3.jpg

Case - TDC

Komplet AV-løsning med audiomatrix til nyrenoveret atrium

Skræddersyet AV-løsning med æstetikken i højsædet 
I 2019 blev en omfattende renovering af TDC's hovedkontor i Teglholmsgade færdiggjort. Byggeprojektet indbefattede indvendig totalrenovering af ca. 7.000 m2 kontormiljø samt etablering af en ny atriumgård i glas. Til den nye atriumgård var der behov for en omfattende AV-løsning, hvori valget faldt på Best-AV som samarbejdspartner. 

Billedpræsentationen

For at tage højde for det høje lysindfald i atriumgården blev der installeret et 3,6 meter bredt, motoriseret lærred, således at tilskuerne på etagerne ligeledes kan følge med i præsentationen. Da betragtningsvinklen typisk bliver smallere i lærreder med "high contrast", så blev det installerede lærred tilbudt med en "gray contrast dug", da der på denne måde bliver kompenseret for det høje lysindfald samtidig med, at der kommer en bred betragtningsvinkel, således alle får et visuelt godt billede. 

For at minimere det synlige aspekt i løsningen, blev lærredet integreret på en motoriseret skinne, som automatisk kører op/ned via en elektrisk køreanordning, således det kan komme ind langs væggen, når der ikke fremvises præsentationer. På denne måde vil lærredet rent visuelt ikke stikke ud, når det ikke benyttes, hvilket er ensbetydende med, at løsningen "gemmes væk", når man er færdig med præsentationen. 

Som i ethvert byggeprojekt er det æstetiske aspekt ekstremt vigtigt, når AV-løsningen skal implementeres, da løsningen visuelt ikke skal forstyrre arkitekturen. Da atriumgården ligeledes har en glasfacade, var der høje krav til lysstyrken og betragtningsvinklen, således præsentationen altid fremstår klar og tydelig. Foruden personerne, som befinder sig i stueetagen, kan tilhørere også kigge med fra flere etager, hvilket er hvorfor, at lydløsningen skulle etableres i henhold til dette. 

Som lyskilde installeredes en kraftfuld Barco laserprojektor med 12.000 lumens og 4K UHD opløsning. Ligeledes blev der integreret en optik til laserprojektoren, som passede ift. afstanden til lærredet samt dennes størrelse. Projektoren kommer med indbygget "corner keystone", som muliggør, at projektoren ikke behøver at blive monteret vinkelret på lærredet. På denne måde har der været mulighed for at montere

projektoren afsides på en etagevæg, således denne ikke er iøjefaldende for tilskuere. 

Herudover har Barco projektoren indbygget en "Single Step Processing" (SSP), som gør, at billedoverførslen behandles med signifikant reduceret responstid samt forøget farvekontrast. Ligeledes er der mulighed for både kablet og trådløs tilslutning til løsningen, da der er implementeret én Barco Clickshare CSE 200+, som kan overføre billedet trådløst i 4K opløsning.

Lydanlæg

Da der er tilskuere fordelt på et større areal samt mange etager, var der naturligvis store krav til lydfordelingen samt -kvaliteten. Af denne årsag etableredes et BOSE linearray højtaleranlæg til dækning af gulvområdet, hvilket indbefatter 2 stk. linearray søjlehøjtalere, som diskret monteredes i atrium.

 

Højtalerne er konfigureret med "artikuleret array teknologi", hvilket medfører en 160 graders vandret dækning samtidig med, at designet understøtter enestående stemmeforståelighed i akustisk krævende arealer. 

 

Da der afholdes et vidt antal af forskellige arrangementer, har der hertil været behov for supplering af en subwoofer for på denne måde at kunne understøtte et fuldspektret lydbillede.

På etagerne er installeret lofthøjtalere for jævn lyddækning i hele bygningen, således enhver tilskuer får den samme lydoplevelse. Hertil er hver etage blevet inddelt i 2 forskellige højtalerzoner, da man på denne måde kan etablere en "delay løsning" ensbetydende med, at lyden fra atrium og på etagerne vil ramme på samme tidspunkt.  Dette effektiviserer lydløsningen signifikant, da der vil opnås den højeste og mest optimale taleforståelighed.

Centralpunktet i lydanlægget er en BIAMP audiomatrix, der indreguleres i henhold til rummenes akustik. Denne audiomatrix er en digital lydserver med 12 analoge indgange og 8 analoge udgange, hvori der inkluderes op til 8 konfigurerbare kanaler, USB lydindgange samtidig med, at systemkonfigurationen og kontrollen af enheden udarbejdes via internetforbindelsen. 

I denne audiomatrix er ligeledes indbygget signalbehandling, som via intuitiv software muliggør konfiguration og kontrol af signalrute, blanding, udligning, filtrering og forsinkelse. Derudover er der i denne audiomatrix blandt andet mulighed for konfigurering af et 2-linje OLED display med indbygget capacative touch navigation. Denne audiomatrix har tillige indbygget automatmixer, hvilket medfører, at de trådløse mikrofoner fungerer hensigtsmæssigt. 

audiomatrix.webp

Styring

Uanset løsningens underliggende kompleksitet er det vigtigt at skabe en brugervenlig oplevelse, herunder betjening, af den komplette AV-løsning, således enhver bruger hurtigt og nemt kan igangsætte præsentationen. I dette tilfælde foregår alt styring/betjening af AV-udstyret via CISCO's touchpanel. På denne måde har brugeren et overskueligt overblik over funktionerne, som kan benyttes under præsentationen. Ligeledes er interfacet imellem touchpanelet og en bagvedliggende Neets controller synkroniseret, således den komplette betjening understøttes dynamisk.