DSC_9010.jpg

AV-løsninger til undervisning

Måden, hvorpå undervisningen foregår, kan variere skolerne imellem. Dette bør AV-udstyret tage højde for 

Folke- og privatskoler

Undervisningsformen i folke- og privatskoler varierer typisk mellem de forskellige fag, hvilket er hvorfor, AV-løsningen bør tilrettelægges ud fra de enkelte fags behov. Læringen inden for fx humanistiske fag er i mange tilfælde baseret på empiriske datagrundlag, som underviseren videreformidler til eleverne. Derfor er gode præsentationsmuligheder essentielle her i og med, at eleverne klart og tydeligt skal kunne se, hvad der foregår på skærmen/lærredet. Af denne årsag bør præsentationsudstyret tage højde for lokalets indretning, lysforhold og de typer præsentationer, som vises. Kreative og naturvidenskabelige fag er omvendt i nogle tilfælde mere dialogbaserede, hvori eleverne forventes at komme med inputs i henhold til deres beregninger/præsentationer mv. Af denne årsag er det typisk værdiskabende at kigge nærmere på trådløs overførsel i disse klasselokaler i og med, at eleverne (og underviser) hurtigt og nemt kan dele deres præsentation.

Gymnasielle og erhvervsuddannelser

I gymnasielle og erhvervsuddannelser er det typisk forventet, at eleverne har egen PC med, hvilket åbner nogle muligheder i henhold til at kunne standardisere visse funktioner i alle klasselokalerne (såsom fx trådløs overførsel). I en lang periode har trådløs overførsel (uanset om det har været baseret på en app, webbrowser eller noget tredje) dog været begrænset til lyd og billede - og ikke haft touch-delen integreret. I og med at store touchskærme i stigende grad implementeres i klasselokalerne samtidig med, at flere PC'er ligeledes har touchskærme, er det en efterspurgt funktion, at man trådløst og live kan dele sit skærmbillede, samt hvad man skriver på egen PC. En funktion som dette, der tidligere har krævet et USB-kabel, kan nu ligeledes gøres trådløst.

Videregående uddannelser

Foruden klasselokaler har visse videregående uddannelser ligeledes en del auditorier, større undervisningslokaler el.lign., hvori flere studerende fra forskellige klasser går til forelæsning. Større lokaler stiller naturligvis større krav til AV-udstyret i og med, at personerne på bagerste række naturligvis også skal kunne se præsentationen klart og tydeligt. I disse scenarier viser skærme sjældent stort nok billedstørrelse, men omvendt er lysstyrken i mange ordinære projektorer ligeledes for svag og inkonsistent i henhold til bl.a. farvekontrasten. Her kunne det fx overvejes at kigge nærmere på laserprojektorer samt optiske projektionsskærme. Hertil forekommer typisk også ønske om én central styring af lys, gardiner/mørklægning, zoneopdeling (hvis flere lokaler kan slås sammen) osv., hvilket er hvorfor, at den rette rumstyring er et centralt element i større lokaler/auditorier. 

Kontakt os

Best-AV A/S
Fabriksparken 14
2600 Glostrup

T: +45 72 17 01 50
M: info@best-av.dk

CVR: 35486631

  • Facebook
  • Linkedin
best-av logo 9 september 2020.jpg