DSC_9010.jpg

AV-løsninger og touchskærm til undervisning

Måden, hvorpå undervisningen foregår, kan variere skolerne imellem. Dette bør AV-løsninger tage højde for. Kontakt os på tlf. 7217 0150 eller på info@best-av.dk for at høre mere om AV-løsninger til undervisning. 

Touchskærm til undervisning i folke- og privatskoler

Undervisningsformen i folke- og privatskoler varierer typisk mellem de forskellige fag, hvilket er hvorfor, AV-løsninger og touchskærm til undervisning bør tilrettelægges ud fra de enkelte fags behov. Læringen inden for fx humanistiske fag er i mange tilfælde baseret på empiriske datagrundlag, som underviseren videreformidler til eleverne. Derfor er en AV-løsning med gode præsentationsmuligheder via en touchskærm til undervisning essentielle her i og med, at eleverne klart og tydeligt skal kunne se, hvad der foregår på skærmen/lærredet. Af denne årsag bør en touchskærm til undervisning tage højde for lokalets indretning, lysforhold og de typer præsentationer, som vises. Kreative og naturvidenskabelige fag er omvendt i nogle tilfælde mere dialogbaserede, hvori eleverne forventes at komme med inputs i henhold til deres beregninger/præsentationer mv. Af denne årsag er det i forbindelse med AV-løsninger - udover touchskærm til undervisning - typisk værdiskabende at kigge nærmere på trådløs overførsel i disse klasselokaler i og med, at eleverne (og underviser) hurtigt og nemt kan dele deres præsentation.

Touchskærm til undervisning på gymnasielle uddannelser og erhvervsuddannelser

I gymnasielle uddannelser og erhvervsuddannelser er det typisk forventet, at eleverne har egen PC med, hvilket åbner nogle muligheder i henhold til at kunne standardisere visse funktioner i AV-løsninger i alle klasselokalerne (såsom fx trådløs overførsel). I en lang periode har trådløs overførsel (uanset om det har været baseret på en app, webbrowser eller noget tredje) dog været begrænset til lyd og billede - og ikke haft touch-delen integreret. I og med at touchskærm til undervisning i stigende grad implementeres i klasselokalerne samtidig med, at flere PC'er ligeledes har en touchskærm, er det en efterspurgt funktion, at man trådløst og live kan dele sit skærmbillede, samt hvad man skriver på egen PC. En funktion som dette, der tidligere har krævet et USB-kabel, kan nu ligeledes gøres trådløst med de rette AV-løsninger.

Touchskærm til undervisning på videregående uddannelser

Foruden klasselokaler har visse videregående uddannelser ligeledes en del auditorier, større undervisningslokaler el.lign., hvori flere studerende fra forskellige klasser går til forelæsning. Større lokaler stiller naturligvis større krav til en AV-løsning eller touchskærm til undervisning i og med, at personerne på bagerste række naturligvis også skal kunne se præsentationen klart og tydeligt. I disse scenarier viser skærme sjældent stort nok billedstørrelse, men omvendt er lysstyrken i mange ordinære projektorer ligeledes for svag og inkonsistent i henhold til bl.a. farvekontrasten. Her kunne det i forbindelse med implementeringen af en AV-løsning overvejes at kigge nærmere på laserprojektorer samt optiske projektionsskærme. Hertil forekommer typisk også ønske om én central styring af lys, gardiner/mørklægning, zoneopdeling (hvis flere lokaler kan slås sammen) osv., hvilket er hvorfor, at den rette rumstyring er et centralt element i større lokaler/auditorier. Du er naturligvis altid meget velkommen til at kontakte os, hvis du ønsker at høre mere om AV-løsninger.