DSC_8847.JPG

Videokonference

Samspillet af mange forskellige løsninger at vælge imellem samt behovet for et standardiseret og fleksibelt setup bliver i stigende grad en prioritering for mange virksomheder. 

Muligheder inden for videokonference i dag

Lige siden arkitekten Frank Lloyd Wright tilbage i 1904 i New York lagde startskuddet til forøget vidensdeling imellem medarbejderne ved at lave åbne kontormiljøer, har ”vidensdeling” lige siden været et succeskriterie for mange virksomheders ageren. Vidensdeling er i dag i høj grad defineret ved benyttelse af videokonference samt ydeligere AV-udstyr, og i denne forbindelse kan det hurtigt blive en ”jungle” at finde den korrekt integrerede løsning i mødelokalerne og virksomheden. Dette kan Best-AV hjælpe med.

 

Vi tilbyder moderne og effektive videokonferenceløsninger, som sikrer en optimal mødekvalitet – og som garanterer, at man altid vil få en ensartet oplevelse af sit onlinemøde, uden at man skal gå på kompromis med kvaliteten. I dag er videokonference blevet en integreret del af vores hverdag. Alle har på en eller anden måde adgang til hurtigt at holde et visuelt møde med en anden.

Desværre er der stor forskel på kvaliteten af de forskellige videokonferenceløsninger, som findes på markedet. I et online møde er det altid den laveste fællesnævner, som sætter standarden. Dette har vi løsningen på og sørger for, at man altid får en ensartet oplevelse af sit onlinemøde, uden at man behøver at skulle gå på kompromis med kvaliteten.

Der findes flere løsninger for optimering af videokonferencer. Løsninger der, uafhængigt af hvilken platform man benytter, medvirker til at optimere billede og lyd. Det kan være alt fra den simple løsning, der ved brug af en box går ind og laver ekkokansalering, således at lyden går rent igennem, til den mere integrerede løsning med mikrofoner og højtalere i loftet. Dette styres via et panel og sikrer således, at rummet er fuldt ud optimeret til online møder ved blot at skulle trykke på en enkelt knap. Mulighederne er mange, hvilket er hvorfor, det er vigtigt at forventningsafstemme hvad, der ønskes af løsningen.

Videokonferenceløsninger til mindre mødelokaler (4 - 6 personer)

Videobarer er de mest benyttede løsninger til mindre mødelokaler - og dette er ikke uden grund. I stedet for at have mikrofon, højtaler, webkamera og ekkokansalering installeret forskellige steder i lokalet, samles disse nu i stedet i én videobar. Der findes mange forskellige slags videobarer, som alle har hver deres fordele og begrænsninger i henhold til funktionaliteten. Af denne årsag er det vigtigt at tage stilling til, hvordan virksomhedens møder foregår i dag, siden nogle funktioner understøtter visse mødetyper bedre end andre.

 

Én af de spændende ting ved nogle videobarer i dag er, at kameraet har indbygget digital autozoom ensbetydende med, at billedets "framing" af mødedeltagerne automatisk zoomer ind og ud på de personer, som taler i lokalet. Dette skaber et meget dynamisk mødemiljø i og med, at man sagtens kan bevæge sig rundt i lokalet uden at være bekymret for, om modparten i videokaldet kan se en.

 

En automatisk zoom-funktion har tidligere været forbeholdt traditionelle PTZ-kameraer (pant-tilt-zoom), hvori selve kameraet fysisk drejer fra side til side, medens den integrerede kameralinse har skabt rammerne for zoom-kvaliteten. Disse slags kameraer er i den høje ende af den økonomiske skala, bl.a. fordi mange af dem fx som minimum har 20x zoom og hermed er forbeholdt større lokaler, auditorier eller lignende. Da videobarer netop produceres med henblik på installation i mindre mødelokaler, tages der højde for økonomi, størrelse og behov, hvilket er hvorfor, disse er spændende muligheder at overveje.

Som noget af det nyeste kan man i dag fx ligeledes få videobarer med integreret videoklient i selve enheden, således at mødedeltager ikke behøver medbringe egen PC. Der er altså mange effektive videokonferenceløsninger til mindre mødelokaler, hvilket er hvorfor, det i højere grad er vigtigt at være opmærksom på, hvad mødedeltagerne reelt forventer. 

Videokonferenceløsninger til mellemstore mødelokaler (7 - 14 personer)

Når der ønskes etableret videokonferenceløsninger til mellemstore mødelokaler, er der mange veje at gå og i højere grad flere faktorer såsom lokalets indretning, akustikken og det æstetiske aspekt at være opmærksom på. Indledningsvis er det værd at overveje, om man ønsker at afvikle videomødet fra ens egen PC eller omvendt have en dedikeret videoklient siddende i mødelokalet 24/7. Grundet større udbud, faldende komponentpriser og forbedret æstetik anbefaler vi i mange tilfælde at implementere en fast videoklient i mødelokalet, således at man i højere grad kan forvente et højkvalitets videomøde uden forsinkelser forårsaget af en evt. langsom processor. 

Videoklienten (som visuelt typisk er et mindre touchpanel siddende på bordet) kan sammenkobles med et utal af forskellige slags kameraer, mikrofoner, højtalere, mixere osv. Det vigtige at have in mente er blot, at lyden har langt større indflydelse end billedet på, hvorvidt videomødet bliver succesfuldt. En stor kattelem i mange løsninger er, at der ikke tages højde for mødelokalets akustiske egenskaber samt faktummet, at der hurtigt genereres en masse baggrundsstøj, når mange personer samles. Et eksempel på dette kan være, når mikrofoner og højtalere placeres direkte på bordet samtidig med, at der ikke installeres en tilstrækkelig god audio-mixer til ekkokansalering. I situationer som disse vil baggrundsstøjen i højere grad infiltrere videoopkaldet og hermed potentielt kompromittere mødet. 

Derfor er det i mange tilfælde værd at kigge nærmere på løsninger, hvori mikrofoner og højtalere installeres synkront i loftet, hvortil disse sammenkobles af en audio-mixer. På denne måde vil støjen i langt højere grad filteres væk samtidig med, at mødedeltager ikke behøver bekymre sig, om pågældende er tæt nok på mikrofonen til at komme tydeligt igennem hos modparten, da loftsmikrofoner generelt er langt mere sensitive end bordmikrofoner. 

Videokonferenceløsninger til store mødelokaler (15+ personer)

I store mødelokaler ses det typisk, at der ønskes zoneopdelinger (fx hvis flere lokaler kan sammenflettes via en foldedør) ift. hvor billede/lyd ønskes transmitteret. Således er der typisk behov for dybdegående konsultation i henhold til ønskede AV-løsning, når der er tale om store mødelokaler. Grundet størrelsen kan løsningerne hurtigt blive komplekse ift. styringen samt projekteringen af hardware-enhederne. Det vil altid være en dialog, man er nødsaget til at tage for at kunne projektere og tilbyde den rette løsning. 

Ønsker jeres virksomhed at høre mere omkring mulighederne?

Vi tager altid glædeligt en uforpligtende dialog, hvori vi kan fortælle mere om mulighederne samt nyheder, der kunne være relevante for præcis jeres virksomhed. Uanset om der er tale om et konkret ønske eller blot nysgerrighed for at høre mere, tager/giver vi glædeligt en kop kaffe. Ring eller skriv en e-mail og så vender vi hurtigst muligt tilbage med nærmere information.

Kontakt os

Best-AV A/S
Fabriksparken 14
2600 Glostrup

T: +45 72 17 01 50
M: info@best-av.dk

CVR: 35486631

  • Facebook
  • Linkedin
best-av logo 9 september 2020.jpg